38,000.00

Bột làm phẳng mặt mẫu Sona-CAP40 ứng dụng cho: Gạch xây, gạch block, gạch bêtông tự chèn, mẫu bê tông lõi khoan, mẫu thử xi măng cọc đất, mẫu trụ bê tông…

  • Cường độ nén tối thiểu 40Mpa sau 30 phút kể từ lúc trộn vữa
  • Bao bì: 5kg, 15kg, và 25kg

Liên hệ báo giá